Coaching team

Bij het coachen van teams ligt de focus op de rol en het gedrag van de individuen die samen een team vormen. De interactie tussen de individuen onderling en wat dit in het team teweeg brengt zijn de uitgangspunten waarop de coaching plaats vindt.
De teamcoaching is er vooral op gericht om de onderlinge interactie en het functioneren beter op elkaar af te stemmen. Communicatiestijlen, de structuur, de verschillende rollen en teamdynamica zijn van belang. In teams zijn verschillende individuele kwaliteiten aanwezig en nodig. De coaching is er dan op gericht om de kwaliteiten te verhelderen en te bundelen. Een team krijgt dan inzicht in de kwaliteiten en kunnen deze effectiever in zetten.
Daarnaast kan de teamcoach ook ingezet worden als er vraagstukken zijn waarin een team verstrikt is geraakt. Via analyses wordt het team nieuwe inzichten aangereikt. Op basis van de theorie oplossingsgericht werken zullen deze vraagstukken behandeld worden.

 

Bel of mail voor meer informatie.

 

 

 

T.E.A.M = together each achieves more !!